Aandachtspunten iCALT lesevaluatie

Hierbij de lijst aandachtspunten op basis van het iCALT  behorende bij het lesevaluatieformulier.