Kritische reflectie Opleidingsschool de Stedendriehoek

De kritische reflectie is geschreven ten behoeve van de accreditatie van de Opleidingsschool De Stedendriehoek, een partnerschap van scholen van vier besturen uit de regio Overijssel/Gelderland.

Na een inleiding waarin de Opleidingsschool gepositioneerd wordt, richten de hoofdstukken zich op de vier standaarden van de NVAO, zoals die voor de Opleidingsscholen gelden. We schetsen daarin de stand van zaken van het partnerschap, de ontwikkelingen vanaf 2009 en we kijken kritisch naar de kwaliteit van de Opleidingsschool.

De reflectie is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van verschillende medewerkers van de Opleidingsschool, onder regie van de stuurgroep. De teksten zijn besproken binnen de stuurgroep en de relatiebeheerders.