Alle bestanden opleiden

Vind hier alle documenten over opleiden, het werplekleren, notities en beleidsdocumenten. Door tags toe te voegen kun je gerichter zoeken.

 

 

Filter

Communicatiematrix opleiden in de school

Een communicatiematrix waarin alle betrokkenen van het werkplekleren en opleiden zijn opgenomen. Meer lezen →

Communicatiematrix opleiden in school

Notitie Opleidingsschool de Stedendriehoek 2.0

Aanleiding van deze notitie is het gegeven dat de eerste subsidieperiode van opleidingsschool De Stedendriehoek ten einde is, er een nieuwe periode van 6 jaar start met ingang van september 2015 en een verbeteragenda voor deze periode wenselijk is. Is er dan noodzaak om te verbeteren? Het antwoord is ja. Meer lezen →

Beleidsnotitie Opleidingsschool 2.0

Dossiers werkplekleren (voltijd en deeltijd)

In dit dossier worden de voortgang- en eindevaluaties genoteerd. Tevens is in het dossier is de ‘Overeenkomst werkplekleren’ opgenomen. Halverwege een stageperiode vindt een tussenevaluatie plaats. De tussenbeoordeling is erg belangrijk: Het is hét moment om een student leerpunten mee te geven waaraan hij moet werken om de doelen van… Meer lezen →

Naar de dossiers voor het werkplekleren

Lesevaluatieformulieren

Lesgeven zonder een degelijke voorbereiding kan niet. Steeds zoeken naar manieren om zijn lesgeven te verbeteren is een basiseigenschap van een leerkracht. Het lesevaluatieformulier is bedoeld de aankomende leerkracht te ondersteunen bij zijn professionele groei. Behalve door de mentor kan het formulier ook gebruikt worden door de opleider/stagedocent. De… Meer lezen →

Naar de lesevaluatieformulieren

Beoordeling werkplekleren

Tussenbeoordeling Halverwege een stageperiode vindt een tussenevaluatie plaats. De tussenbeoordeling is erg belangrijk: Het is hét moment om een student leerpunten mee te geven waaraan hij moet werken om de doelen van deze periode van werkplekleren te behalen. De mentor geeft aan de hand van de tussenbeoordeling uit het dossier… Meer lezen →

Naar dossiers werkplekleren