Alle bestanden opleiden

Vind hier alle documenten over opleiden, het werplekleren, notities en beleidsdocumenten. Door tags toe te voegen kun je gerichter zoeken.

 

 

Filter

Overzicht beroepstaken

Tijdens elke werkplekperiode werkt een student aan een zogenaamde ‘beroepstaak’. De beroepstaak is bedoeld om de student in de praktijk te laten zien dat hij een complexere opdracht, waarin meerdere aspecten van het leraarschap samenkomen, kan opzetten en uitvoeren. De theoretische voorbereiding gebeurt op de pabo. De praktische uitvoering krijgt… Meer lezen →

Overzicht beroepstaken tbv opleiders 19-20

Procedure ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG)

Voor alle studenten die met werkplekleren of met hun lio starten is het een verplichting om een VOG bij de stageschool in te leveren. De procedure is als volgt: Bij het stagebureau haalt de student een vooringevuld ‘aanvraagformulier VOG NP’ op of print deze zelf. De student vult de eigen… Meer lezen →

VOG NP Feb 2018

Reader startbekwaam deeltijd

In deze reader is de laatste fase van de (deeltijd) opleiding beschreven; de fase startbekwaam. Deze fase staat geheel in het teken van de praktijk. De studie wordt afgerond met een lio-periode, waarin gedurende langere tijd op een basisschool alle gelegenheid is om te voldoen aan het derde niveau van… Meer lezen →

Reader startbekwaam DT 2019-2020

Reader startbekwaam voltijd

In deze reader is de laatste fase van de (voltijd) opleiding beschreven; de fase startbekwaam. Deze fase staat geheel in het teken van de praktijk. De studie wordt afgerond met een lio-periode, waarin gedurende langere tijd op een basisschool alle gelegenheid is om te voldoen aan het derde niveau van… Meer lezen →

Reader startbekwaam VT 2019-2020 semester 1 versie 09-19

Dossier Lio voltijd / deeltijd WPL D1 en D2

In dit dossier worden de voortgang- en eindevaluaties genoteerd. Tevens is in het dossier is de ‘Overeenkomst werkplekleren’ opgenomen. Halverwege een stageperiode vindt een tussenevaluatie plaats. De tussenbeoordeling is erg belangrijk: Het is hét moment om een student leerpunten mee te geven waaraan hij moet werken om de doelen van… Meer lezen →

Lio-dossier WPL D1 en D2 2019-2020

Dossier WPL D1 en D2 2019-2020

Dossier WPL C1-C2 en D1-D2 2019-2020