Alle bestanden opleiden

Vind hier alle documenten over opleiden, het werplekleren, notities en beleidsdocumenten. Door tags toe te voegen kun je gerichter zoeken.

 

 

Filter

Reader startbekwaam voltijd

In deze reader is de laatste fase van de (voltijd) opleiding beschreven; de fase startbekwaam. Deze fase staat geheel in het teken van de praktijk. De studie wordt afgerond met een lio-periode, waarin gedurende langere tijd op een basisschool alle gelegenheid is om te voldoen aan het derde niveau van… Meer lezen →

Reader startbekwaam VT 2019-2020 semester 1 versie 09-19

Voorwaarden gevelbordje

In het opleidingsplan ‘Opleidingsschool De Stedendriehoek’ is beschreven op welke wijze de opleidingsschool de zorg draagt voor de kwaliteit van de opleidingsschool. De scholen binnen de opleidingsschool conformeren zich alle aan het ‘keurmerk opleidingsschool’ van pabo-Saxion Deventer, dat gebaseerd is op het landelijk keurmerk. Het keurmerk wordt door alle scholen… Meer lezen →

Gevelbordje criteria

Zelfevaluatiekader (ZEK)

Een compleet evaluatie- en ontwikkelinstrument waarmee de partners de huidige en gewenste mate van delen van de verantwoordelijkheid voor ‘Samen Opleiden’ in drie scenario’s op basis van kwaliteitsindicatoren in beeld kunnen brengen. Het zelfevaluatiekader (ZEK) is een hulpmiddel om met elkaar de kwaliteit van samen opleiden vast te stellen op… Meer lezen →

Zelfevaluatiekader Stedendriehoek