Downloads

Hier zijn alle downloads te vinden.

Filter

Leerdoelen WerkPlekLeren 2020-2021

 

Aanvraagformulier VOG

 

Lio-dossier WPL D1 en D2 2020-2021

 

Planning augustus lio 2020-2021

 

Reader startbekwaam VT 20-21 semester 1 versie 08-20

 

Stageovereenkomst 2020-2021

 

Nieuwsbrief – juli 2020

 

Tijdschema solliciteren lio augustus en lint lio 2020-2021

 

Lio vacatures 2020-2021

 

Nieuwsbrief – april 2020

 

Jaarplanning werkplekleren – APO Deventer 2020-2021

 

Lesvoorbereiding Wetenschap & Techniek

 

Nieuwsbrief – februari 2020

 

Wie ben ik?

 

Zelfsturend leren leer je NIET zelfsturend (2019)

 

Sociale veiligheid

 

Thema Leesmotivatie

 

Planning lio februari 2020

 

Cursus OIDS 2019-2020

 

Cursus OIDS-2.0 2017-2018

 

Competenties OIDS-a 2017-2018

 

Agenda cursussen 2017-2018

 

Lesevaluatieformulier

 

Lesevaluatieformulier aandachtspunten iCALT

 

Nieuwsbrief – oktober 2019

 

Nieuwsbrief – juli 2019

 

Nieuwsbrief – december 2018

 

Nieuwsbrief – juli 2018

 

Nieuwsbrief – maart 2018

 

Nieuwsbrief – september 2017

 

Nieuwsbrief – juni 2017

 

Deeltijd curriculum 2019-2020

 

Reader startbekwaam DT 2019-2020

 

Reflectie gesprek

 

Reflectie TVP

 

Snelle reflectie

 

Leren van en door ervaringen reflectie

 

Competentiekaarten werkplekleren pabo Deventer 2018-2019

 

Lesmodel Ontwikkeling van leren 2 Building Learning Power

 

Lesmodel Ontwikkeling van leren 1 Leerstrategie├źn

 

Lesmodel Directe instructie groep 3 tm 8

 

Lesmodel Directe instructie groep 1 en 2

 

Lesmodel Passend onderwijs

 

Lesmodel Didactische route

 

Lesmodel Liobekwaam

 

Lesmodel Basisbekwaam

 

Lesevaluatieformulier

 

Kijkwijzer rekenen wiskunde

 

Aandachtspunten voor het invullen van het lesevaluatieformulier

 

Format persoonlijke werkplekdoelen 4e jaar met toelichting.

 

Format persoonlijke werkplekdoelen 1e, 2e en 3e-jaar.

 

Gegevens student

 

ICALT aandachtspunten lesvoorbereiding

 

Zelfevaluatiekader (ZEK)

 

Voorwaarden gevelbordje

 

Overzicht beroepstaken

 

Lesevaluatieformulier

 

Notitie Opleidingsschool de Stedendriehoek 2.0

 

Communicatiematrix opleiden in de school

 

Rollen en verantwoordelijkheden leerteam

 

Kritische reflectie Opleidingsschool de Stedendriehoek

 

Agenda Congres 3 april 2017

 

Cursus oids A

 

Cursus oids 2.0

 

Broodjescursus 2017-2018

 

Mentorencursus op locatie 2017-2018

 

Opleidersmiddag 30 januari 2017