Downloads

Hier zijn alle downloads te vinden.

Filter

Nieuwsbrief – oktober 2019

 

Nieuwsbrief – juli 2019

 

Nieuwsbrief – december 2018

 

Nieuwsbrief – juli 2018

 

Nieuwsbrief – maart 2018

 

Nieuwsbrief – september 2017

 

Nieuwsbrief – juni 2017

 

Deeltijd curriculum 2019-2020

 

Reader startbekwaam VT 2019-2020 semester 1 versie 09-19

 

Reader startbekwaam DT 2019-2020

 

Planning september lio 2019-2020

 

Lio-dossier WPL D1 en D2 2019-2020

 

Dossier WPL D1 en D2 2019-2020

 

Dossier WPL C1-C2 en D1-D2 2019-2020

 

Dossier WPL C2 2019-2020

 

Dossier WPL C1 en C2 2019-2020

 

Dossier WPL C1 2019-2020

 

Dossier WPL B2 2019-2020

 

Dossier WPL B1 en B2 2019-2020

 

Dossier WPL B1 2019-2020

 

Dossier WPL A2 2019-2020

 

Dossier WPL A1 en A2 2019-2020

 

Dossier WPL A1 2019-2020

 

Dossier Vrijwillige stage voltijd 2019-2020

 

Dossier Vrijwillige stage deeltijd 2019-2020

 

Jaarplanning werkplekleren 2019-2020

 

Stageovereenkomst 2019-2020

 

Keuze onderzoeksthema tijdens lio-periode semester 1 2019-2020

 

Keuze onderzoeksthema tijdens lio-periode semester 1 2019-2020

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 

Reflectie gesprek

 

Reflectie TVP

 

Snelle reflectie

 

Leren van en door ervaringen reflectie

 

Competentiekaarten werkplekleren pabo Deventer 2018-2019

 

Lesmodel Ontwikkeling van leren 2 Building Learning Power

 

Lesmodel Ontwikkeling van leren 1 Leerstrategie├źn

 

Voorbereiding onderwijsactiviteit WPLA1 1vt

 

Lesmodel Directe instructie groep 3 tm 8

 

Lesmodel Directe instructie groep 1 en 2

 

Lesmodel Passend onderwijs

 

Lesmodel Didactische route

 

Lesmodel Liobekwaam

 

Lesmodel Basisbekwaam

 

Lesevaluatieformulier

 

Kijkwijzer rekenen wiskunde

 

Aandachtspunten voor het invullen van het lesevaluatieformulier

 

Format persoonlijke werkplekdoelen 4e jaar met toelichting.

 

Format persoonlijke werkplekdoelen 1e, 2e en 3e-jaar.

 

Gegevens student

 

Leerdoelen werkplekleren deeltijd

 

Icalt aandachtspunten lesvoorbereiding

 

Activiteitenrooster opleiders

 

Zelfevaluatiekader (ZEK)

 

Voorwaarden gevelbordje

 

Overzicht beroepstaken

 

Lesevaluatieformulieren

 

Notitie Opleidingsschool de Stedendriehoek 2.0

 

Communicatiematrix opleiden in de school

 

Rollen en verantwoordelijkheden leerteam

 

Kritische reflectie Opleidingsschool de Stedendriehoek

 

Agenda Congres 3 april 2017

 

Cursus oids A

 

Cursus oids 2.0

 

Broodjescursus 2017-2018

 

Mentorencursus op locatie 2017-2018

 

Opleidersmiddag 30 januari 2017