Lio

In de fase startbekwaam (de laatste fase van de opleiding) krijgt de leraar in opleiding (lio) gedurende langere tijd een eigen groep op een basisschool onder zijn hoede. Hij functioneert als leerkracht en vervult alle taken die daarbij horen (lessen verzorgen, vergaderingen bijwonen, groepsadministratie bijhouden, contacten met ouders en teamleden, organisatie van evenementen enz.). Een belangrijk doel van de lio-stage is dat de student laat zien voor langere tijd een groep te kunnen managen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het onderwijs aan die groep. Daarnaast wordt van de liostudent verwacht dat hij zich het proces van onderwijsonderzoek eigen maakt. In afstemming met de school formuleert de student een onderzoeksvraag die gericht is op zijn eigen onderwijspraktijk, bestudeert relevante vakliteratuur en doet gefundeerde suggesties om de onderwijspraktijk te verbeteren. Op basis van deze exercitie komt de student tot een opzet van een eigen interventie in zijn liogroep. Hij beschrijft zijn bevindingen in de beroepstaak onderzoek.

Binnen de lioperiode is sprake van een geleidelijke opbouw. In overleg met de mentor en de Opleider in de school (OIDS), wordt een plan gemaakt waarbij geleidelijk geheel zelfstandig het onderwijs voor een groep wordt verzorgd. De lioperiode bestaat in het curriculum van Saxion pabo Deventer uit twee delen: lio D1 en lio D2, waarbij aan lio D1 tien studiepunten zijn toegekend en aan lio D2 tien. In totaal 20 studiepunten voor de gehele lioperiode. Een lioperiode duurt negentig dagen, dit is ruwweg een half jaar. Tijdens de lio-stage is er elke week op woensdag onderwijs op de pabo. Dit onderwijs ondersteunt alle afstudeerproducten van de liostudent; het afstudeerassessment, de beroepstaak onderzoek en het eindgesprek. Een lioperiode kan starten na de zomervakantie of in februari.

Vacatures februari lio 2021